INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Та нэвтэрч ороод үзэл бодлоо бичнэ үү.

Хэлэлцүүлэг (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)

Эрхлэгчдээс танд санал болгох

@jargaldefacto


Defacto Review (2017.09.24)

Эдийн засаг

2017.09.25  •  30 мин

Reviewed news highlights:1. Construction on China-Mongolia economic zone2. President skipped the...

3   0

@jargaldefacto


“Тэтгэврийн даатгалаа” тэтгэвэрт нь гаргая

Нийгэм

2017.09.21  •  7 мин

Монгол улс иргэдээ ядуурал, тэгш бус байдлаас хамгаалах ажлыг 75 жилийн өмнөөс эхлүүлжээ. Энэ...

12   1

@jargaldefacto


Raphaël GRUMAN

Dietitian – Nutritionist CEO of DIET AT WORK Agency

Шинжлэх ухаан

4 өдрийн өмнө  •  33 мин

0   0

@jargaldefacto


МОНГОЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И МИР

Нийгэм

2017.08.23  •  5 мин

Оглядываясь на 10 лет назад можно заметить, как Монголия отстала от мирового развития. Наши ум и...

4   0