INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Please login first, then write your perspective

In progress

Is it right to raise the pay of teachers?


Which one of the following are you? Write your perspective

Once all the perspectives are received, they will be published at the same time.

Forum (0)


Upvote
0 people (0%)

Түдгэлзсэн
0 people (0%)

Дэмжээгүй
0 people (0%)

Editors pick

@jargaldefacto


Төлбөрийн даатгал

Social

2011.05.25  •  5 min

Тээврийн хэрэгсэл жолоодож яваа хүн зам тээврийн осол гаргаж, өрөөлийн (гуравдагч этгээдийн) амь...

0   0

@jargaldefacto


Хөгөө чирж яваа уул уурхайн салбар

Social

15 days  •  6 min

Эдүгээ уул уурхайн салбаргүйгээр Монгол улсыг ч, эдийн засгийг нь ч төсөөлөх аргагүй болжээ. Энэ...

6   0

@jargaldefacto


Кристофер Лингл (Christopher Lingle)

Эдийн засгийн профессор, доктор

Economy

2017.09.15  •  38 min

Ярилцсан сэдвүүд:1. Монгол улс эдийн засгийн гэхээс илүү улс төрийн хямралтай2. Хуулийг дагаж...

1   0